54%
تخفیف

FROZEN -طراحی کاراکتر مقدماتی

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,600,000
68%
تخفیف

تصویرسازی موشن

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان1,220,000

تولید محتوا با فتوشاپ

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان4,200,000
60%
تخفیف

شیت بندی معماری

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان520,000
64%
تخفیف

طراحی انیمه (ناروتو)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,200,000
56%
تخفیف

طراحی کاراکتر حیوانات 1-(زوتوپیا)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,400,000
68%
تخفیف

طراحی کاراکتر حیوانات پیشرفته (زوتوپیا 2)

این دوره تکمیل کننده ی دوره زوتوپیا 1 هست .. ما در زوتوپیا 1 با هم دیگه طراحی واقعی حیوانات…

تومان1,320,000
54%
تخفیف

طراحی کاراکتر پیشرفتهه (FROZEN-2)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,700,000