14%
تخفیف

FROZEN -طراحی کاراکتر مقدماتی

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,800,000
36%
تخفیف

تصویرسازی موشن

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان1,160,000

تولید محتوا با فتوشاپ

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان4,200,000
40%
تخفیف

شیت بندی معماری

درباره ی مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه…

تومان780,000
55%
تخفیف

طراحی انیمه (ناروتو)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان990,000
45%
تخفیف

طراحی کاراکتر حیوانات 1-(زوتوپیا)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,100,000
61%
تخفیف

طراحی کاراکتر حیوانات پیشرفته (زوتوپیا 2)

این دوره تکمیل کننده ی دوره زوتوپیا 1 هست .. ما در زوتوپیا 1 با هم دیگه طراحی واقعی حیوانات…

تومان1,100,000
24%
تخفیف

طراحی کاراکتر پیشرفتهه (FROZEN-2)

درباره مدرس محمد طالبی کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تهران استاد دانشگاه صدا…

تومان1,900,000